Tjänster

Vi utför ett flertal olika tjänster:

 • Grus- och matjordsleveranser
 • Underhållshyvling och hyveldikning
 • Lastbilstransporter
 • Harpning av grusvägar
 • Snöröjning, sandning
 • Grävning, dränering, brunnar m. m.

Grus- och markprodukter

Vi har flera grus- och markprodukter till salu. Vi säljer följande:

 • Bergkross
 • Naturgrus, -singel
 • Krossat singel (makadam)
 • Matjord
 • Vägsalt
 • Saltad sand för hala vägar vintertid
 • Dammbindning, etc.